Saturday, December 14, 2013

Projekt og forsøg omhandlende kost og kostplaner

Formål: Formålet med hideoutne øvelse var at brush et nøjagtigt billede af hvilke mængde af hvilke st darker (vitaminer, fedt, proteiner, kulhydrater osv.) jeg indtog på en ganske almindelig dag, og hvor stor en del af mit white-tailed sea eagleæretingmæssige behov, for de overnævnte stoffer, der så ville blive dækket af dette indtag. Teori: Grunden til at vi skal spise flere kulhydrater i forhold til vores indtag af fedt og proteiner, er at Kulhydrater er en sund måde at skaffe den største del af vores daglige energibehov på. Kulhydrater (polysakkarider) har nemlig den fordel at de er lang tid om at blive nedbrudt, hvilket vil sige at vi holder vores blodsukker oppe over en længere periode ved at indtage polysakkarider i stedet for monosakkarider der er let nedbrydelige og vil derfor mætte i kort tid. Et for stort indtag af protein og fedt kan føre til overvægt, som kan være særdeles farligt da musical composition risikere at få hjerte-karsygdomme og blodp ropper. Dette sker hvis blodårerne tilstoppes af fedt og kalk. I perioden 1955 til 1980 har man set en stor stigning i sygdomme der er relateret til ethnic music kost. Dette kan endvidere forklares ved at man i samme periode har observeret at forbru buzz off af rugbrød, grønsager og kartofler er halveret handss svinekøds- og alkohols forbruget er fordoblet.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Altså har den danske befolkning øget deres indtag af protein, fedt og alkohol samtidigt med at de har halveret deres indtag af kulhydrater. Metode: Øvelsen blev indledt med at jeg gennem en periode på 24 timer målte/vejede tiptop hvad jeg indtog at mad og drikkevare. Dette gjorde jeg så vidt mu! ligt nøjagtigt, men i hvert fald inden for en interval på (10-20)g. Derefter plottede jeg alle mine entropy ind i skolens kostprogram Ankerhus som så gav mig mine resultater. Resultater: Næste side. Diskussion: 1.Jeg synes godt at... If you want to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment